Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад "Білоцерківське
професійно-технічне
училище
ім. П.Р.Поповича"
11.11.2017

Звіт директора за результатами роботи у 2016-2017 н.р

Вступ
Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» є навчальним закладом другого атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці, як правило, з числа випускників загальноосвітніх шкіл. Училище може здійснювати професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.
Головним завданням ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» є забезпечення права на здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей та стану здоров’я, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.
I. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу
1. Стратегічна мета ДНЗ «Білоцерківське професійно - технічне училище ім. П. Р. Поповича»
Стратегічною метою ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» є здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках, працевлаштування за фахом та подальше закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ.
Навчальний заклад прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби громадян у навчанні, а роботодавців – у кваліфікованих робітниках.
2. Ліцензовані професії, з яких ведеться підготовка кваліфікованих робітників

з/п

Назва професії, спеціальності

Ліцензований обсяг (осіб)

Примітка

1

Верстатник широкого профілю.

30

 

2

Електрогазозварник; Рихтувальник кузовів

30

 

3

Токар; Слюсар з ремонту автомобілів

30

 

4

Кухар; Офіціант

30

 

5

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; Слюсар з ремонту автомобілів

30

 

6

Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)

90

 

7

Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів (категорії «С»); Машиніст крана автомобільного

30

 

Курсова підготовка

1

Токар

15

 

2

Фрезерувальник

 

 

3

Слюсар з ремонту автомобілів

 

 

4

Машиніст крана автомобільного

 

 

5

Слюсар-ремонтник

60

 

6

Кухар

60

 

7

Електрогазозварник

60

 

8

Водій категорії С

30

 

9

Водій категорії В

70

 

10

Водій категорії С Е

15

 

У 2017 році здійснено атестаційну експертизу ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича». Очікуємо рішення Державної акредитаційної комісії.
Навчально-виробничий процес училища забезпечує 22 навчальних кабінети, 4 майстерні, 5 лабораторій, спортивний та актовий зали, бібліотека з книжковим фондом понад 30 тисяч примірників, читальний зал на 25 місць. На балансі училища - учнівська їдальня на 240 посадкових місць. В училищі функціонує гуртожиток на 50 ліжко-місць. Є медичний пункт.
План державного замовлення кожного року виконується стабільно.
3. Контингент учнів
Контингент у 2016-2017 навчальному році склав:
- на початок навчального року – 462
- на кінець начального року – 270
- випуск – 169
- переведене -3
- відраховано з різних причин – 20
- слухачів - 259 осіб.
За цей період в училищі навчалися:
- діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 27
4. Випуск учнів:
Кваліфіковані робітники – 169
Диплом з відзнакою – 12
Станом на 01.09.2017 випущено 172 учнів, з них:
- працевлаштовано –157
- не надійшли підтверджуючі документи про працевлаштування –12 чол.
5. Перехідний контингент учнів – 270
6. Прийом учнів
У 2016-2017 році ми майже виконали планові показники по прийому. Але контингент учнів в училищі щорічно знижується.
Для порівняння, якщо на початок 2015-2016 навчального року кількість учнів становила 522 учні, на початок 2016-2017 навчального року кількість учнів становила 462 учні, то на початок 2016-2017 навчальному році - 469 учнів. Як бачимо, контингент учнів скоротився порівняно з 2015-2016 н. р.
Плановий прийом учнів у цьому навчальному році визначений регіональним замовленням у кількості 200.
Відповідно до річного плану роботи училища на 2016-2017 н. р. планово проводились:
- засідання педагогічної ради за визначеною тематикою;
- засідання навчально-методичної ради;
- інструктивно-методичні наради;
- засідання методичних комісій;
- засідання школи молодого педагога;
- рада профілактики правопорушень;
- рада гуртожитку;
- години спілкування;
- рада учнівського самоврядування;
- дні охорони праці, заняття з охорони праці;
- батьківські збори та рада батьківського комітету.
Нам вдалося оптимально провести розстановку кадрів з метою забезпечення належної заробітної плати працівників та виплати винагород за підсумками роботи по місяцях, по кварталах, річних та виплати у розмірі посадового окладу на оздоровлення.
До вашого відома на матеріальне заохочення в звітному періоді було витрачено значну суму зекономлених коштів.
Як показують результати нашої діяльності за цей період, ми в цілому виконали наші завдання з позитивними результатами.
РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ЛИПНЯ 2016 ПО ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ
Звіт про витрачання коштів Державного бюджету по училищу
з вересня 2016 року по серпень 2017 року (грн.)


з/п

Показники

КЕКВ

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Примітка

1.

Заробітна плата

2111

5125007

222695

 

2.

Нарахування на заробітну  плату

2120

1127504

48993

 

3.

Використання товарів і послуг

2200

1198253

362735

 

3.1.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

20426

309078

 

3.2.

Медикаменти перев’язувальні матеріали, диз.засоби.

2220

3000

-

 

3.3.

Продукти харчування

2230

235710

-

 

3.4.

Оплата послуг (крім комунальних)(фасад інші послуги)

2240

12966

39287

 

3.5.

Видатки на відрядження

2250

5160

3952

 

4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

920991

10418

 

4.1.

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

22282

1000

 

4.2.

Оплата електроенергії

2273

124550

9418

 

4.3.

Оплата теплопостачання

2274

774159

-

 

5.

Інші поточні видатки

2800

-

-

 

6.

Стипендія

2720

3116733

---

 

7.

Інші виплати населенню

2730

135955

---

 

8.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

---

 

Фонд розвитку

9.

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

---

---

 

10.

Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

  ---

3000

 

         Разом:

 

10703452

637423

 

Заборгованість станом на 01.09.2017 р по заробітній платі, оплаті послуг та енергоносіїв відсутня.
РОЗДІЛ ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 01.09.2017 р. в училищі працює 64 педагогічних працівники.
Якісний склад «ДНЗ БПТУ ім. П. Р. Поповича»:
керівники - 4
викладачі – 25
майстри виробничого навчання – 27
старший майстер - 1
методист – 2
практичний психолог – 1
вихователі гуртожитку –1
керівник фізичного виховання - 1
Кваліфікаційні категорії викладачів:
Спеціаліст вищої категорії – 14
Спеціаліст першої категорії – 2
Спеціаліст другої категорії – 4
Спеціаліст - 13
Тарифні розряди майстрів виробничого навчання:
12 тарифний розряд – 11
11 тарифний розряд – 10
10 тарифний розряд – 3
9 тарифний розряд – 3
Педагогічні звання:
«Викладач-методист» - 2
«Старший викладач» - 2
«Майстер виробничого навчання І категорії» - 10
«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» -2
Загалом 31 педагогічний працівник має педагогічні звання, що складає 47,7% усього педагогічного колективу.
Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами згідно з затвердженим штатним розписом.
У 2016-2017 навчальному році підвищили свою педагогічну майстерність шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації ряд педагогічних працівників:
- викладачі загальноосвітніх дисциплін –7
- викладачі спеціальних предметів – 7
Атестація педагогічних працівників училища у 2016-2017 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію на основі загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи.
У поточному році пройшли атестацію 25 педагогічних працівників, що складає 38,5 % від загальної кількості:
Атестовані:
- на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 викладача (Кириченко В. А та Саєнко А. Г.)
- на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» (Жила В. І.)
- на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 викладач (Уніжук О. Д.)
- на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»- 1 викладач (Любецький М. В.)
- на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 викладач (Ляшенко Ж. В.)
- на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»- 1 викладач (Шевченко Т. Г.)
– на відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії» - 1 майстер виробничого навчання (Маринич В. М.)
- на відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду та присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 1 майстер виробничого навчання (Григор В. А.)
- на відповідність займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду - 2 майстри виробничого навчання (Дзюбак П. І., Зануда В. М.)
- на відповідність займаній посаді та раніше встановленому 9 тарифному розряду - 1 майстер виробничого навчання (Діденко А. М.)
- на відповідність займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду – 1 майстер виробничого навчання (Сайченко О. В.)
РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Організація навчального-виробничого процесу в училищі проходила відповідно до розділів річного плану роботи «Теоретична підготовка», «Професійно-практична підготовка», «Контроль за організацією навчально-виробничого процесу».
Училище забезпечене відповідними нормативно-правовими документами, що регламентують навчально-виробничий процес. З усіх професій навчання здійснюється за робочими навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку.
Ця діяльність здійснювалася за такими напрямками:
- розробка ДСПТО на основі компетентнісного підходу з професії зварник (Лужанська Г. В., Бакало О. М., Онопко В. М., Рєзнік І. І., Григор В. А.)
- розробка та затвердження навчально-плануючої документації;
- аналіз змісту навчальних програм з предметів згідно затверджених робочих планів на 2016-2017 н. р.;
- проведення моніторингу якості знань учнів за результатами директорських контрольних робіт, тематичних атестацій, перевірочних робіт;
- проведення ДКА;
- складання графіку відвідування підприємств в період виробничої практики;
- аналіз успішності учнів з виробничого навчання;
- аналіз ринку праці та створення бази даних підприємств, організацій та установ;
- укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами про проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики.
Для організації навчально-виробничого процесу в училищі використовується 41 навчальне приміщення, а саме: 20 кабінетів, 8 лабораторій, 9 майстерень, спортивна зала, спортивні майданчики, актова зала на 240 місць, бібліотека і читальна зала на 60 місць.
Середня навчальна площа приміщень на 1-го учня становить 5,4 м2,  що свідчить про ефективне її використання.
На даний час в училищі функціонує 11 кабінетів загальноосвітніх дисциплін, з них суміщених - 3. Забезпеченість обладнанням та устаткуванням кабінетів потребує часткового оновлення.
Кількість кабінетів професійно-теоретичної  підготовки становить – 6, із них суміщених – 1.
Наявна кількість лабораторій  та майстерень дає можливість здійснювати підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у відповідності з державними стандартами.
Училище достатньо забезпечене комп’ютерною технікою, хоча зрозуміло, що вона потребує постійного оновлення.
РОЗДІЛ V. МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методична робота у навчальному закладі здійснюється відповідно до річного плану роботи педагогічного колективу. Основною метою методичної роботи у навчальному закладі є забезпечення умов діяльності педагогічних працівників, спрямованих на підвищення їх фахового та методичного рівнів і як результат - якість навчального процесу, оновлення змісту освіти шляхом упровадження інноваційних технологій.
Методична робота у 2016-2017 навчальному році здійснювалась за колективними, груповими та індивідуальними формами роботи.
У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над новою методичною проблемою «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів у контексті сучасних освітніх технологій», яка обговорена і затверджена педагогічною радою з метою підвищення якості підготовки сучасного робітника, зростання професійної майстерності педагогічних працівників.
Планово протягом навчального року проводилися наступні методичні заходи:
- тижні професій;
- предметні тижні;
- конкурси професійної майстерності;
- Шевченківські дні;
- педагогічні читання;
- предметні олімпіади;
- тематичні конкурси.
Працюючи над розкриттям загальноучилищної методичної проблеми, проводилися засідання педагогічної ради різної тематики. Педагогічна рада є вищим колегіальним органом, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи, а також визначає конструктивні рішення з важливих питань роботи педагогічного колективу.
В училищі працює навчально-методична рада, діяльність якої відбувається з метою удосконалення методичної, педагогічної та дидактичної роботи.
Для організації та здійснення  навчального процесу з впровадженням сучасних інноваційно-комунікативних технологій в училищі працюють 4 методичних комісії:
- методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання металообробних та електротехнічних професій (голова – Бакало О. М.);
- методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання професійної підготовки (голова – Пугач В. А.);
-  методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін (голова – Москаленко Л. Б.);
-  методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін (голова – Фанасєєва Л. М.).
Протягом 2016-2017 навчального року відбулися різні методичні заходи:
- Тижні професій: тиждень автомобільних професій, кулінарних професій, електрогазозварювання.
- Предметні тижні: англійської мови, історії, правознавства, біології та хімії, фізики та астрономії, математики, «Захисту Вітчизни», технічного креслення.
- Конкурси професійної майстерності «Кращий з професії» у навчальних групах з усіх професій.
- Шевченківські дні в училищі.
- Педагогічні читання.
Для вирішення професійних проблем педагогічних працівників методична служба училища протягом навчального року надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в підготовці та проведенні відкритих заходів, впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.
Усі заходи методичної роботи в училищі здійснювались з урахуванням мети, завдань і проблемної теми та рівня компетентності педагогічних працівників.
Діяльність методичних комісій зосереджувалась на розробку робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив у робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних  педагогічних та виробничих технологій.
У практиці роботи методичних комісій є проведення відкритих уроків, відвідування уроків з метою вивчення досвіду, проведення виставок педагогічних напрацювань, творчих звітів, сприяння розвитку професійної майстерності.
Відповідно до плану роботи училища та графіку проведення відкритих уроків викладачами та майстрами в/н було проведено ряд відкритих уроків та позаурочних заходів.
Протягом року педагогічний колектив працював над удосконаленням електронної бази комплексно-методичного забезпечення предметів та професій.
Достатньо уваги у навчальному закладі приділялося роботі з узагальнення кращого педагогічного досвіду. У 2016-2017 н. р. було вивчено досвід Москаленко Л. Б., викладача фізики, Кириченка В. А., майстра виробничого навчання, викладача спеціальних дисциплін, узагальнено досвід Лужанської Г. В., викладача української мови і літератури.
Методичний кабінет нашого закладу визнаний кращим за результатами моніторингу методичних кабінетів щодо вивчення узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду, який проводився методичним кабінетом професійно-технічної освіти Київської області.
У цьому навчальному році педагогічні працівники брали активну участь в обласних заходах, засіданнях обласних методичних комісій (Абдулова О. В., Ляленко А. В., Шанусь Ю. О., Кригіна Г. М., Глабець Н. Я., Пугач В. А.).
Протягом 2016-2017 навчального року учні училища брали участь у конкурсах фахової майстерності та предметних олімпіадах різних рівнів, учнівських конференціях.
Цього навчального року в училищі було проведено олімпіади із загальноосвітніх дисциплін, Міжнародний мовний конкурс ім. П. Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка.
Колбасюк Євгеній, учень групи № 117, отримав диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському етапі конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Т. Шевченка серед учнів ПТНЗ (викладач Лужанська Г. В.).
Таким чином, методична робота училища направлена на розвиток педагогічної творчості, сприяє оновленню змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, виробленню єдиних підходів до вирішення методичних проблем та поліпшує організацію навчально-виховного процесу в училищі.
V. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ
За звітний період крім поточних робіт з ремонту та підтриманню в експлуатації матеріально-технічної бази училища, було придбано 2 телевізори, 4 комп`ютери, оновлено лабораторію кухарів, електромонтажну майстерню, підключено інтернет у кабінетах і майстернях, підприємство-соціальний партнер подарувало верстат з ЧПУ у токарну майстерню. Замінено вікна у гуртожитку та токарній майстерні. Проведений ремонт туалету на першому поверсі навчального корпусу, капітальний ремонт центрального входу в училище. У спортивному залі обладнані дві роздягальні. Для підготовки водіїв категорії «Д» отримано від міста автомобіль ПАЗ. Для зварювальної майстерні придбано зварювальний напівавтомат та навчальний тренажер.
Матеріально-технічна база була значно поповнена за рахунок придбання обладнання та витратних матеріалів для гуртожитку і майстерень, а також для навчального процесу (література, витратні офісні матеріали, тощо).
VI. Соціальне партнерство
Загальна кількість підприємств і організацій різних форм власності та підпорядкування, з якими співпрацює училище – 75.
 Взаємодія між підприємствами та училищем спрямована на максимальне узгодження інтересів обох сторін цього процесу та отримання кожною із зацікавлених сторін взаємовигідних соціально-трудових відносин з питань якісної підготовки робітничих кадрів.
Основними соціальним партнерами для училища є - СТ ВФ «Агрореммаш», ТОВ "Завод пакувального обладнання "Термо-Пак".
Адміністрацією училища укладено угоди про співпрацю, підготовку кадрів, надання робочих місць для організації виробничого навчання та виробничої практики з такими організаціями та підприємствами: ВАТ «Саливінківський цукровий завод», ПАТ «Управління виробничо-технологічного комплектування», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМАЗ»», ТОВ «Агропромгес», ТОВ «Ніктрансімперіал», ФОП «Повшедний М.П.», ПП Фірма «Босс», ПП торгівельно-виробнича фірма «Галант», ФОП «Денисенко Л. В.», КП «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», Гребінківський завод технологічних комплексів, ТОВ фірма «Автотехніка», КП Білоцерківської міської ради «Комбінат шкільного харчування», УВП «УТОС», ТОВ завод «ТЕРМО-ПАК», СТ ВФ «Агрореммаш»,  ППФ «Гіпрон», АСФ «СФЕРА-АВТО», ПАТ «УкрАВТО».
VII. Досягнення педагогічного та учнівського колективів
Упродовж 2016 – 2017 навчального року ми взяли участь в учнівській -конференції «Події АТО у віддзеркаленні сучасної української літератури» - учень групи № 134 Вітюк Олександр, доповідь «Реалії АТО у збірці поета і воїна Бориса Гуменюка «Вірші з війни» (викладач Шекера Л. В.);
- конференції з економіки – учениця гр. №116 Джура Юлія, доповідь «Українські родини, які зробили значний внесок у розвиток підприємництва» (викладач Литвин А. В.);
- у захисті екологічних проектів - проект «Зупинимо потік сміття», який представляв учень гр.№ 117 Гаврилюк Євгеній (викладач Шанусь Ю. О.).
Учень групи 125 Мачковський Ярослав захищав проект «Герої АТО Київщини» (керівник Плигань З. О.)
Учень групи № 117 Ковбасюк Євгеній посів ІІ–е місце в області за участь у конкурсі учнівської та студентської творчості ім. Т.Г. Шевченка і, разом з тим, ІІІ-є місце у Всеукраїнському етапі цього конкурсу серед учнів ПТНЗ України (викладач Лужанська Г. В.)
Учні закладу взяли участь у змагання з настільного тенісу серед команд юнаків за Програмою спортивних ігор студентської молоді. Серед шести навчальних закладів, які брали участь у змаганнях, дружна команда нашого закладу виборола в напруженій боротьбі I-е місце. Хлопці гідно примножили спортивні досягнення нашого закладу, принісши до скарбнички золоті медалі, почесний Кубок та Диплом.
Вперше в Україні відбувся конкурс професійної майстерності “WORLDSKILLSUKRAINE”. Всеукраїнський конкурс “WORLDSKILLS UKRAINE” з компетенції «Зварювальні роботи» проходив у Києві на базі ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації». У компетенції «Зварювальні роботи» представник команди Київської області – випускник Державного навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» Лисенко Вадим (експерт Бакало Ольга Михайлівна) - нагороджений почесним дипломом учасника конкурсу. Він посів IV місце серед шістнадцяти представників різних регіонів.
На базі нашого закладу:
- відбувся семінар-практикум для працівників психологічної служби ПТНЗ, ВНЗ I – II рівнів акредитації Київської області «Методика роботи працівників психологічної служби з формування толерантних відносин учасників навчально-виховного процесу». Організатор заходу - відділ практичної психології і соціальної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
- було проведено конкурс професійної майстерності серед учнів ПТНЗ області за професією « Електромонтер».
Впродовж навчального року проведено низку заходів на підтримку воїнів АТО.
Взяли участь у 2-у міськрайонному фестивалі військової патріотичної пісні «Пісня, опалена війною», присвячений 28-й річниці виведення військ з Афганістану та воїнам АТО. За підсумками фестивалю гран-прі виборола Садловська Марія, друге місце посів Мачковський Ярослав, третє – Хайлов Юрій. Учні гідно примножили досягнення нашого закладу.
Проведено конкурс соціальних буклетів, створених учнями училища.
Уже четвертий рік у ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» успішно діє військово-патріотичний клуб «Калібр 7,62», започаткований 25 грудня 2013 р.
Уся робота в училищі впродовж 2017-2018 навчального року була спрямована на формуван

Новини

23.04.2018

Світ Гончара детальніше »

16.04.2018

Дивовижний світ фізики та астрономії детальніше »

21.03.2018

Тренінг «Твоїми очима» детальніше »

19.03.2018

Нові спортивні перемоги детальніше »

19.03.2018

Сучасні заклади освіти – 2018 детальніше »Корисні посилання

 
 
 
 

Контактна інформація

09109
вул. Карбишева 9А,  
м.Біла Церква, 
Київська обл. 

Телефон: (04563) 6-24-88
Факс: (04563) 6-24-74
E-mail: 5ptu@ukr.net


ВГОРУ