Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад "Білоцерківське
професійно-технічне
училище
ім. П.Р.Поповича"

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-IV під інноваціями слід розуміти новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Інновація — це процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід, а також пов'язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі. Інновація повинна задовольняти ринковий попит, мати новизну і приносити прибуток виробнику.
Освітні інновації – це вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні,дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшуютьрезультати освітньої діяльності.
Пріоритетними освітніми інноваціями є:
- впровадження в навчальний процес модульного навчання;
- система дистанційного навчання;
- комп’ютеризація бібліотеки з використанням програм електронного каталогу та створення фонду електронних навчальних та навчально-методичних матеріалів;
- електронна система управління діяльністю закладу освіти та навчальним процесом.
В освітньому процесі повинні використовуватись різноманітні інноваційні педагогічні методики, основою яких є інтерактивність та максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця:
- імітаційні технології (ігрові та дискусійні форми організації);
- технологія “кейс-метод” (максимальна наближеність до реальності);
- комп’ютерне моделювання;
- інтерактивні технології;
- технології колективно-групового навчання;
- технології ситуативного моделювання;
- проєктна технологія;
- інформаційні технології;
- технології диференційованого навчання.

Новини

23.02.2022

Продуктивний педагог – продуктивний урок детальніше »

22.02.2022

Зварник – маг вогню і металу детальніше »

21.02.2022

Токарна справа – це справжнє ремесло і навіть мистецтво детальніше »

16.02.2022

Хочеш бути класним токарем – приходь до нас! детальніше »

14.02.2022

Безпека в інтернеті детальніше »Корисні посилання

 
 
 
 
 

Контактна інформація

09109
вул. Карбишева 9А,  
м.Біла Церква, 
Київська обл. 

Телефон: (04563) 6-24-88
Факс: (04563) 6-24-74
E-mail: 5ptu@ukr.net


ВГОРУ