Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Державний навчальний заклад

"Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича"

м. Біла Церква,
вул. Архипа Люльки, 9А

тел.: (04563) 6-24-88
         (04563) 6-24-74

Методична робота

Методичні комісії

Методичні комісії - це давня традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково-теоретичної й методичної підготовки педколективу, яка склалася в училищі. Усі педагоги працюють в училищних методичних комісіях.
Через традиційні та нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій реалізується весь комплекс завдань підвищення кваліфікації і фахової майстерності кожного педагогічного працівника.
Першочергове завдання методичних комісій - здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій тощо.

В училищі працює 5 методичних комісій:

Назва методичної комісії

Методична проблема, над якою працює комісія

Методична комісія викладачів і майстрів в/н професійної підготовки.
Голова – Пугач В. А.

Удосконалення форм і методів навчання – основа якісної підготовки молодих робітників

Методична комісія металообробних та електротехнічних професій.
Голова – Бакало О. М.

Формування пізнавальної і творчої активності
здобувачів освіти шляхом застосування активних  та інтерактивних засобів навчання

Методична комісія природничо-математичних  дисциплін.
Голова – Ляшенко Ж. В.

Активізація розумової та творчої активності
здобувачів освіти в особистісно-орієнтованій
системі навчання

Методична комісія суспільно-гуманітарних 
дисциплін.
Голова – Фанасєєва Л. М.

Використання інформаційних технологій - шлях 
до підвищення рівня компетентності здобувача
освіти

Методична комісія кулінарного напрямку.
Голова – Зеленець С. В.

Розвиток життєвих компетентностей здобувачів
освіти на всіх етапах становлення особистості

  Відкрите засідання МК
  Творчість – один із фундаментів компетентного викладача і майстра виробничого навчання
  Майбутнє професійної (професійно-технічної) освіти – за інноваційними технологіями навчання
  Положення про методичні комісії