Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

"Білоцерківський професійний коледж"

ЗБЕРІГАЄМО СПОКІЙ.
ВІРИМО В ЗСУ.
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

Електронний методичний кабінет

Методичні комісії

Методичні комісії - це давня традиційна форма колективної роботи, спрямованої на вдосконалення науково-теоретичної й методичної підготовки педколективу, яка склалася в коледжі. Усі педагоги працюють в методичних комісіях.
Через традиційні та нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій реалізується весь комплекс завдань підвищення кваліфікації і фахової майстерності кожного педагогічного працівника.
Першочергове завдання методичних комісій - здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання, семінарських і практичних занять, дискусій, моделювання практичних ситуацій.

Наказ про створення МК на 2022-2023 н.р.
Накази на призначення голів МК

В коледжі працює 5 методичних комісій:

Назва методичної комісії

Методична проблема, над якою працює комісія

Методична комісія викладачів і майстрів в/н професійної підготовки.
Голова – Пугач В. А.

Удосконалення форм і методів навчання – основа якісної підготовки молодих робітників
План роботи МК

Методична комісія металообробних та електротехнічних професій.
Голова – Бакало О. М.

Формування пізнавальної і творчої активності
здобувачів освіти шляхом застосування активних  та інтерактивних засобів навчання
План роботи МК

Методична комісія природничо-математичних  дисциплін.
Голова – Ляшенко Ж. В.

Активізація розумової та творчої активності
здобувачів освіти в особистісно-орієнтованій
системі навчання
План роботи МК

Методична комісія суспільно-гуманітарних 
дисциплін.

Голова – Фанасєєва Л. М.

Використання інформаційних технологій - шлях 
до підвищення рівня компетентності здобувача
освіти
План роботи МК

Методична комісія кулінарного напрямку.
Голова – Зеленець С. В.

Розвиток життєвих компетентностей здобувачів
освіти на всіх етапах становлення особистості
План роботи МК

  Відкрите засідання МК
  Творчість – один із фундаментів компетентного викладача і  майстра виробничого навчання
  Майбутнє професійної (професійно-технічної) освіти – за  інноваційними технологіями навчання
  Положення про методичні комісії
  Засідання методичної комісії