Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Державний навчальний заклад

"Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича"

м. Біла Церква,
вул. Архипа Люльки, 9А

тел.: (04563) 6-24-88
         (04563) 6-24-74

Виховна робота

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Педагогічний колектив училища творчо працює над демократизацією училищного життя, намагаючись забезпечити активну участь кожного учня в управлінні навчально-виховним процесом. Діяльність органів учнівського самоврядування Білоцерківського професійно-технічного училища імені П.Р. Поповича регламентується нормативно - правовими документами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про громадські організації" та інші.
Поставлені завдання в училищі розв’язуються насамперед через систему самоуправління, яка забезпечує постійне зростання активності, самостійності учнів, розвиток організаторського мислення, формування вміння виділяти проблему, ставити конкретне завдання, планувати, впроваджувати  задумане, аналізувати і давати оцінку зробленому. В цьому самоврядувальному циклі учні отримують  перші навички організаційної діяльності, впевненість у своїх силах, почуттях внутрішньої свободи. Училищне самоврядування розглядається як процес розвитку і педагогічного, і учнівського колективів.
Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.
Система роботи училища по самоврядуванню передбачає: активне включення кожного учня в виховну діяльність, що є основним  механізмом формування особистості; навчання учнів методам управління, що виховує відповідальність та самостійність; підвищення педагогічної культури викладачів, що має на увазі постійний творчий  ріст педагогічного колективу. Педагогічний колектив нашого навчального закладу розглядає самоврядування як творче співробітництво учнів та педагогів, як надійний засіб підготовки молодого покоління до самостійного життя.
Основними умовами для функціонування учнівського самоврядування є: зацікавленість учнів і педагогічного колективу; оптимальна структура; функціонування на засадах демократії; визначення оптимальних методів педагогічного контролю.
За формою модель самоврядування схожа на парламентську республіку. У навчальному закладі розроблено структуру учнівського парламенту, статут, план роботи, визначено вісім постійно діючих комітетів. Кожен комітет займається певною діяльністю, виконуючи ряд функцій, проте в цілому вони утворюють єдину і непорушну систему. Рада учнівського самоврядування планує роботу на рік,  згідно  якого проводить засідання Ради, освітні, правові, профілактичні, оздоровчі, культурні заходи, здійснює контроль відвідування учнями теоретичних і практичних занять, надає допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання у проведенні предметних тижнів, тематичних вечорів, виховних годин.
К.Ушинський писав: « У вихованців все має ґрунтуватися на особистості наставника, бо виховна сила виливається лише з живого джерела людської особистості». Саме такими наставниками для підростаючого покоління і є викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі нашого училища.

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ УЧИЛИЩА ВИРІШУЄ ТАКІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ :
стимулювання   інтересу   учнів   до   навчання, трудової діяльності;
створення конкретних умов для виявлення і розвитку здібностей учнів;
виховання  розумових, вольових  і  моральних  якостей, соціальних цінностей і норм;
створення умов для самовиховання та самореалізації.

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Презентація учнівського самоврядування
План роботи Ради лідерів на 2022-2023
План спільних заходів
Статут учнівського самоврядування

Разом назавжди
Молодь України - разом!

Відзначаємо День матері
Відповідальність починається з тебе
Людина не товар
Круглий стіл "Діяльність Б. Гаврилишина в пластунській організації"