Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

"Білоцерківський професійний коледж"

ЗБЕРІГАЄМО СПОКІЙ.
ВІРИМО В ЗСУ.
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

Наші професії

Електрогазозварник

З давніх давен люди намагалися отримати міцне, легке та надійне з'єднання виробів із металу і лише з появою газового та електричного зварювання ця мрія втілилась у життя. Спеціаліста такого профілю, якому доводиться займатися і газовим, і електричним зварюванням, називають електрогазозварником. Професія електрогазозварника підходить тим, хто має інтерес до техніки, любить фізично працювати, має умілі руки.

Історія професії

Перші прості методи зварювання застосовувались в V-ІІ тисячолітті до н.е. в районах Єгипту та Ірану. Зварювали в основному деталі з міді, які розігрівали і потім здавлювали. Так виникло так зване "ковальське зварювання". З ІІ тисячоліття до н.е. почалася ера використання заліза. Нові способи з'єднання металів з'явились у зв'язку з відкриттям російським вченим В. В. Петровим  у 1802 році електричного дугового розряду. У 1882 році російським вченим М.М.Бенардосом було запатентовано спосіб з'єднання і роз'єднання металів за допомогою електричної дуги між металевим виробом і вугільним електродом. Російський інженер-металург і винахідник М.Г. Слав'янов у 1888 році винайшов спосіб дугового електрозварювання металів металевим електродом, що плавиться. Наприкінці XIX століття французький хімік Ле-Шательє винайшов ацетиленокисневе полум'я, а на початку XX французькі інженери Пінар і Фуше застосували його для зварювального пальника. Так розпочалося промислове освоєння газового зварювання. Технології електродугового зварювання безперервно вдосконалюються та розвиваються. Саме в Україні вперше в світі були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикові зварювальні машини та машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є. О. Патоном. Широкого розповсюдження набуло подібне до електродугового газове зварювання.

Характер роботи

Електрогазозварник працює у спецодязі з цупкої тканини, брезентових рукавицях, захисних окулярах закритого типу зі склом-світлофільтром. Повинен уміти:

  • З’єднувати елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату;
  • збирати заготовки конструкцій, здійснювати їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджувати зварювальне устаткування, встановлювати необхідний режим зварювання, здійснювати зоровий контроль швів;
  • запобігати виникненню напруги і деформацій у виробі.

Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу.

Умови роботи

Робота електрогазозварника проходить у найрізноманітніших місцях: у виробничому цеху, в полі, на висоті, під землею. Професія зварника в основному чоловіча, праця жінок на зварювальних роботах у зв'язку з підвищеною важкістю і шкідливістю обмежена.
До виконання зварювальних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які мають кваліфікаційне посвідчення і пройшли інструктаж з техніки безпеки та медичний огляд. Електрогазозварник має 7-годинний робочий день, до відпустки додається   певна кількість днів за шкідливі умови праці. Безпека в роботі електрогазозварника досягається за рахунок ретельного дотримання відповідних правил і стану зварювального устаткування. У сучасних умовах потреба у робітниках цієї професії постійна і має тенденцію до зростання.Таким чином, професія електрогазозварника має сталий попит на ринку праці. Розроблено технології, створені устаткування і матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в найрізноманітніших умовах: на землі, під водою і в космічному просторі. Спеціалісти можуть зварювати спеціальні сталі, кольорові і рідкісноземельні метали та їх сплави. Сучасні зварні конструкції не бояться високих температур, тиску і радіації. Вони призначаються для атомної промисловості, кібернетики, теле- та електромеханіки, інших галузей техніки. У машинобудуванні, наприклад, зварюють пластикові труби і лінолеум, у легкій промисловості — елементи одягу і взуття. У важкому машинобудуванні застосовують зварювання з великими потужностями джерел нагрівання (дугові механізовані, електрошлакові, електроннопроменеві та інші), в сільському господарстві — ручне дугове і газове зварювання. В електронній промисловості, де зварні з'єднання виконуються під мікроскопом, навпаки, застосовують малі потужності і досягають великої точності (імпульсне лазерне, електронно-променеве, ультразвукове, контактно-конденсаторне та інші види зварювання).

Ринок праці

Ймовірність працевлаштування за професією електрогазозварника досить висока. Ризик безробіття у зварників мінімальний і пов'язаний перш за все з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи. Висококваліфіковані електрогазозварники, які володіють суміжними професіями, мають більші шанси щодо працевлаштування, в тому числі в порядку міждержавного обміну робочою силою. Висококваліфікованих фахівців готують вищі навчальні заклади І - II рівнів акредитації. Ця професія більше підходить молодим людям, які мають навички роботи з технікою, з рішучим, цілеспрямованим характером, сильною волею і самодисципліною.

Медичні обмеження

Професія протипоказана людям, які страждають захворюваннями дихальних органів, опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз тощо), серцево-судинної і нервової систем, розладами психіки і мають виражені дефекти зору і слуху.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей

Успішно працювати електрогазозварником зможе не кожний. Ця професія вимагає від працівника певних індивідуально-психологічних   якостей. Електрогазозварник повинен мати добру зорову, короткочасну та оперативну пам'ять, зосередження та стійкість уваги, практичне мислення, розвинену просторову уяву, високий невербальний інтелект. Електрогазозварник - це емоційностійка, вольова, спокійна і впевнена в собі людина. Зварнику повинні бути притаманні самостійність, рішучість, акуратність в роботі зібраність, наполегливість у подоланні труднощів, відповідальність. Електрогазозварник  повинен мати гарні знання з  хімії та фізики (розділи електрика, електротехніка), математики, метеріалознавства. Він повинен знати фізичні і хімічні властивості чорних і кольорових металів, способи їх з'єднання залежно від розмірів деталей; конструкцію, принципи і режими роботи зварювальних апаратів; властивості електродів і способи їхнього підбору для різних марок зварюваних металів; правила підготовки деталей і вузлів для зварювання; причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій у зварюваних виробах; технічні вимоги до якості зварних з'єднань, заходи запобігання браку і шляхи його усунення. Електрогазозварник повинен уміти правильно вибирати потрібний режим зварювання; виконувати зварювання різними способами, у різних просторових положеннях; зварювати деталі.

Перспективи

Заробіток електрогазозварника залежить від обсягів виконуваних робіт, кваліфікаційного розряду, форми власності та спеціалізації підприємства (організації, установи), де він працює. Початковим кваліфікаційним розрядом робітника є І, найвищим - VI. Кожному розрядові відповідає тарифна ставка. Чим вищий розряд, тим вона вища. Як правило, тарифна ставка зварника вища від ставок інших професій на 15 відсотків. Під час вибору професії необхідно врахувати її спорідненість з такими професіями, як електрозварник труб на стані, зварник на електронно-променевих, лазерних апаратах, газозварник, газорізальник, електрозварник ручного зварювання, зварник арматурних сіток та каркасів, зварник електровакуумних приладів, термітного зварювання, зварник на машинах контактного зварювання.

ДСПТО 7212.C.28.00 - 2015